Вход

          По страниците на този сайт ще намерите предимно данни и препратки, засягащи онази част  от дейността на "Дейта Студио", която е най-видима за потребителя  - софтуерните приложения. Считаме ги за най-важни и защото най-много зависят от собствените ни усилия с оглед постигане на крайната цел така, както е формулирана в раздела  За_нас

           Делим нашите софтуерни дейности и предложения в няколко секции:

  1. Системи в здравеопазването - те са резултат от нашия многогодишен опит и методична работа в тази доста нестабилна сфера. Надяваме се, че потребителите им оценяват резултата от положените при разработката и поддръжката усилия. В тази категория попадат системата за специализирано доболнично здравеопазване MedEx и лабораторната информационна система MediLab. За тях повече информация съдържат специализираните секции в този раздел. В ход е разработката и на интегрираната среда за дентална помощ DentaCenter 

  2. Системи в администрацията - предлагаме и помагаме при експлоатацията на цялата гама от серийни продукти на колегите от Софтсистемс. Програмните пакети Счетоводство, Заплати и персонал, Фактуриране, Хонорари, търговската складова система StoreEx имат високо реноме и са добре познати на специализираната аудитория.

  3. Съучастие в проектирането, теста, внедряването и поддръжката на ERP системи в различни сектори на икономиката със сравнително висока сложност и ниво на интеграция на бизнес процесите - управление на транспортни предприятия, търговия и съхранение на селскостопанска продукция и други. 

  4. Работа по индивидуални задания и проекти.