Вход

31.01.2017

Вече е възможно да се предават електронни отчети за медико-диагностична дейност по новия XML стандарт на НЗОК. Свързаните с това новости - в Указание 1 за 2017 год.

-------------------------------------------------------

23.04.2016 
 

Изменения по MedEx и MediLab, отразяващи новостите, които произтичат от РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 на НС на НЗОК и Приложенията към него. Решението регламентира условията за работа със здравно-осигурителната институция до края на 2016 год. Програмните промени са съпроводени с Указание  2 за 2016 год.

-------------------------------------------------------

25.01.2016 
 

Публикувани и достъпни за сваляне са обновления на MedEx и MediLab, съдържащи нови функции за електронен трансфер на отчети към сървера на НЗОК. Преди да ги приложите, моля, проучете внимателно съпътстващото Указание 1 за 2016 год. При нужда може да обсъдим по-подробно специфични за различните здравни заведения детайли.

-------------------------------------------------------  

28.01.2015
 

Публикувани и достъпни за сваляне са актуализациите на MedEx и MediLab, произтичащи от измененията, регламентирани в НРД 2015. Включват основно променени цени, актуален списък на КП, козметични промени по първичните и финансови документи.

-------------------------------------------------------

29.12.2014
 

Публикувана е поредната порция обновления, свързани със създаването и отчитането на документи за медицинска експертиза - болнични листи и решения по обжалване. Подробности - в Указание 5.

-------------------------------------------------------

05.12.2014
 

Съгласно приетия регламент за съставяне и отчитане на болнични листи след 01.01.2015 г. се изисква всички участници в процеса да имат регистрация за съответните Web услуги на НОИ. Регистрацията от своя страна изисква електронен сертификат и е достъпна на този адрес. Препоръчваме да направите своевременно тази регистрация. Тя ще даде достъп към вече наличната услуга за заявяване на диапазони с номера на болнични листи. Предвид факта, че още при заявяването трябва да се определи как ще се отчитат тези листи - електронно или на хартия, препоръчваме да изчакате със заявяването на номерата до изясняване на детайлите около отчитането, за което своевременно ще бъдете информирани тук.

-------------------------------------------------------

22.10.2014
 

Във връзка с предстоящото въвеждане на електронно деклариране на болнични листи от издалите ги лекари и комисии препоръчваме да се запознаете с Наредбата, регламентираща този процес, както и с Брошурата, издадена от НОИ. Практически действия по тяхното изпълнение предстоят след приключване на техническата подготовка от страна на НОИ. 

-------------------------------------------------------

28.08.2014
 

В ДВ бр.68/15.08.2014 са публикувани промени, засягащи правилата за назначаване и предоставяне на лекарствени средства, заплащани от НЗОК. Те налагат промяна в свързани с този процес първични медицински документи. Промените са отразени в MedEx и е задължително да се прилагат от 01.09.2014. Допълнителна информация - в Указание No3 към актуализацията. 

-------------------------------------------------------

 14.07.2014

Във връзка с новоприети изменения в начина на предоставяне на средства за измерване нивата на глюкоза в кръвта в MedEx са направени промени при съставяне и отпечатване на рецепти, съдържащи такива изделия. Повече информация - в Указание No2 към актуализацията. 

-------------------------------------------------------

 20.05.2014

От 01.06.2014 НАП променя техническите и административни условия за достъп до услугата за проверка на здравноосигурителен статус. Във връзка с това в MedEx и MedExLab са разработени необходимите промени. Те ще се прилагат ефективно след получаване и въвеждане на предвидения потребителски регистрационен ключ. 

-------------------------------------------------------

 19.03.2014

Публикувана е актуализация за MedEx и MedExLab, включваща възможност за проверка на придобито право на пенсия чрез предоставената от 10.03.2014 електронна услуга на НОИ.

-------------------------------------------------------

20.01.2014

Достъпни за изтегляне са актуализиращите модули на пакети MedEx и MedExLab. Отразени са промени в цени и нормативи, произтичащи от НРД 2014. Подробна информация - в актуализиращите пакети.