Вход

         Работим под името „Дейта Студио” едва от 2012-а, но правилата, които спазваме и идеите, които прилагаме в нашата работа, развихме и реализирахме постепенно в предшестващите 15 години. Определили сме като работна цел изграждането на съчетания от хора, технически средства и добре интегриран софтуер, които работят надеждно и ефективно без външна намеса. Опитваме да постигнем това чрез лично участие и чрез съвети. Готови сме да поемаме отговорност за подбора и реализацията на всички елементи от информационната среда, защото считаме, че цялостната услуга е от полза за нашите клиенти и улеснение за самите нас.  И правим всичко това като отделяме нужното внимание на всеки детайл, защото знаем, че всеки детайл може драматично да влоши нормалния ход на информационния поток.

         Традиционно работим по теми от сферите на транспорта и здравеопазването, но имаме опит,  готовност за усвояване на знания и капацитет за разработка на решения в други, отдалечени от тях сектори на икономиката. Възможно е някъде там да се срещнат нашите познания и вашите интереси.